Sunati-ne: 0365-882845

EVALUAREA NAȚIONALĂ și ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL

Data: 03-06-2020

Vă punem la dispoziție materialele relevante privind Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020.

Calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020


PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național - sesiunea 2020

Sesiuni speciale pentru examenele naționale (2020)

În privința ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL ȘI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL în anul școlar 2020-2021, consultați următoarele documente :

Calendarul admiterii

Broșura admiterii

ORDIN Nr. 4317/2020 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021

NOTĂ privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă, pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în clasele a IX-a cu predare în limba maternă

Anexa 3 privind metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale

Anexa 4 privind metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă și limbă modernă

Precizări admitere candidați care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne

Fișă de înscriere pentru învățământul liceal de stat

înapoi