Sunati-ne: 0365-882845

Înscrierea în clasa pregătitoare- noutăți

Data: 18-05-2020

ÎNSCRIEREA ELEVILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE
LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU” TG. MUREȘ
AN ȘCOLAR 2020 - 2021

se poate realiza până în data de 7 iulie 2020, prin completarea cererii online, la adresa
CERERE DE ÎNSCRIERE ,
însoțită de completarea Declarației pe propria răspundere (Anexa 4 la Ordinul MEC nr.4244/12.05.2020)
DECLARAȚIE - ANEXA 4


Acte necesare:
* copie după certificatul de naștere al copilului;
* copie după buletinele/cărțile de identitate ale părinților;
* în cazul părinților divorțați se depune o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și domiciliul minorului ( în situația custodiei comune este necesară declarația din partea celuilalt părinte, menționând acordul pentru înscrierea minorului în unitatea noastră) ;
*recomandarea de la grădiniță pentru copiii ce împlinesc 6 ani în perioada 1.09.2020 - 31.12.2020 ( pe care o solicitați de la educatoarea grupei ) ; RECOMANDARE
* rezultatul evaluării psihosomatice, (realizată la CJRAE) doar pentru copiii ce împlinesc 6 ani în perioada 1.09.2020 - 31.12.2020 și nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate.


Depunerea documentelor necesare, poate fi realizată :

* în forma scanată, prin expedierea unui mesaj intitulat ,,Documente Înscriere clasa pregătitoare” , pe adresa rebreanums@yahoo.com
* pe fax 0365882847
* la sediul unității , conform programului anunțat , cu respectarea normelor de distanțare socială.

LUNI 10 -13
MARȚI 8 - 11
MIERCURI 14 - 17
JOI 8 -11
VINERI 10 -13IMPORTANT !

În perioada desfășurării examenelor de Evaluare Națională ( 15.06.2020-18.06.2020), înscrierea se poate realiza doar online.

PRZENTAREA ȘCOLII

Potrivit adresei ISJ Mureş Nr 1440 din 21.02.2020,
CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLARĂ pentru Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu „ Tg.Mureş, este

PARÂNGULUI 27, 29, 31, 33,35, 37, 39, 41, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72
SUCEAVA De la 1 la 45 și De la 2 la 26
DEALUL VIILOR SI DEALUL MIC ÎNTREGIME
B-DUL 1848 11 A,B,C,D,E; 13,14, 17, 19, 20 A,B,C,D,E; 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 35-89
DÂMBUL PIETROS 12, 12A, 51, 52, 53, 54
ION BUTEANU 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 40
ŞURIANU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18,19, 20, 21,22
LĂMÂIŢEI BLOCURILE
PETRU DOBRA ÎN ÎNTREGIME
GODEANU ÎN ÎNTREGIME
KOOS FERENCZ ÎN ÎNTREGIME
CEAHLĂU ÎN ÎNTREGIME
CIUCAŞ ÎN ÎNTREGIME
UNOMAJ ÎN ÎNTREGIME
ADRIAN HODOŞ ÎN ÎNTREGIME1. Criteriile de departajare generale stabilite în conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, sunt următoarele:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ.

2. Criteriile specifice de departajare din unitatea noastră sunt următoarele:
a A finalizat grădinița la una din structurile arondate Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu” (GPP ”Licurici”, GPP ”Rândunica”, GPP ”Albinuța”)
b Un părinte sau o rudă de gradul I este angajatul unității noastre
c Locul de muncă cel puțin al unui părinte se află în circumscripție
d Domiciliul bunicilor este în circumscripție


VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG !

înapoi