Sunati-ne: 0365-882845

Proiect educational-,,Vestitorii bucuriei Invierii”

Data: 18-04-2018

Motto: ,,O naţiune fără obiceiuri şi tradiţii este ca o naţiune fără identitate.”

Data desfăşurării: 13.04.2018
Locul: Şcoala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu „Tg.Mureş, jud.Mureş

ARGUMENT
Sărbătoarea Sfintelor Paşti este vastă atât în semnificaţii, cât şi în obiceiuri. În întreaga lume, unele dintre cele mai frumoase tradiţii au loc în preajma marilor sărbători religioase. Aceste tradiţii sunt prezente mai pregnant în zonele rurale, deoarece au fost mai puţin atinse de practicile economice moderne şi de dezvoltarea tehnologică. Din păcate, unele dintre aceste manifestări ale bucuriei umane sunt pe cale de dispariţie, dar în zilele noastre există o largă varietate de instrumente care ne pot ajuta să conservăm frumuseţea autentică a acestei moşteniri culturale. Promovarea tradiţiilor obiceiurilor şi meşteşugurilor româneşti ar atrage atenţia elevilor şi chiar a comunităţii marcând importantă hrana spirituală a tradiţiilor meşteşugurilor şi obiceiurilor ce ne definesc pe noi românii ca popor. Şcoala este cadrul în care elevii învaţă să se poarte în societate, să ia contact cu propria cultură, iar Biserica nu doar ajută la dirijarea lor spre o atitudine de promovare a valorilor naţionale, ci ajută copilul să-şi păstreze o identitate la care să se raporteze permanent, cu care să se identifice. Chiar dacă tendinţa epocii contemporane este de a se rupe de o parte dintre datini şi de valorile pe care acestea le susţin, fiecare dintre noi avem o mare datorie - aceea de a ne cunoaşte şi promova tradiţiile şi obiceiurile stramoşeşti.


SCOPUL PROIECTULUI:
Păstrătoare a unui tezaur duhovnicesc şi cultural de o mare valoare, Biserica este însuşi sufletul românesc, în dimensiunea lui cea mai curată, cea mai înălţătoare. Acest proiect îşi propune pe de o parte dezvoltarea afectivă a personalităţii individului prin educarea laturii moral – creştine şi artistice, iar pe de altă parte
să-i facă pe elevi să înţeleagă, să respecte frumosul şi să-şi exprime bucuria momentului prin lucrări plastice , creaţii literare şi interpretari artistice ale creaţiilor proprii , sau a unor autori consacraţi despre sarbatoarea Paştelui .
OBIECTIVE URMĂRITE:
• Cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor legate de sărbătoarea Paştelui;
• Stimularea expresivităţii şi creativităţii elevilor prin activităţi de exprimare artistico – plastică cu tematică pascală, valorizate la nivelul unitaţii printr-o expoziţie ;
• Cultivarea sensibilităţii şi a aptitudinilor artistice ale elevilor printr-o serbare dedicată celei mai mari sărbători creştine ;
• Valorificarea experienţei pozitive ale cadrelor didactice în abordarea domeniului estetic şi creativ.
• Conştientizarea de către copii a importanţei păstrării tradiţiilor strămoşeşti .înapoi